CHILDREN’S SKI SCHOOL

BASIC INFORMATION

The school is open for all children who are willing to learn to ski. For the youngest ones, we offer a wide range of activities included in a tailor-made program for kids.

We teach through play and fun, using techniques appropriately chosen for the youngest students.  We carefully select our instructors who enjoy working with children. The instructors give lessons to kids dressed up as fairy tale characters and they put special emphasis on their safety.

PRIVATE LESSONS

During a private lesson, the instructor teaches one child at a time. The instructor prepares an individual plan for every child, takes into account their skills and carefully follow their progress.

This is the most effective way of teaching a child to ski. You can choose your own instructor.

GROUP LESSONS

Group lessons are foreseen for a group of minimum four children.

Group lessons are more entertaining and children can find new friends and share their achievements.

Children are divided into groups according to their skills as beginners and advanced skiers.

Základné informácie

Lyžiarska škôlka je otvorená pre všetky deti, ktoré sa chcú naučiť lyžovať. Deťom sú prispôsobené aj všetky súčasti výučby, ktorú tvoria špeciálne detské programy.

Učíme hravou a zábavnou formou a technikou, ktorá je vhodná pre najmenších. Starostlivo vyberáme inštruktorov, ktorí majú výborný vzťah k deťom. Tí učia deti v kostýmoch rôznych rozprávkových postavičiek, pričom kladú mimoriadny dôraz na bezpečnosť vašich ratolestí.

Privátne lekcie

Počas privátnych lekcií učí inštruktor lyžovať vždy iba jedno dieťa. Dieťaťu vytvorí individuálny plán, ktorý závisí od zručností dieťaťa, a môže dôkladne sledovať jeho pokrok.

Tento druh lekcií predstavuje najefektívnejší spôsob, ako naučiť vaše dieťa lyžovať. Inštruktora svojho dieťaťa navyše môžete vybrať vy sami.

Skupinové lekcie

Ako už napovedá názov, tieto lekcie sú určené pre skupiny detí. V každej skupine sú najmenej štyri deti.

Učenie sa v skupine prináša deťom viac zábavy a možnosť nájsť si nových kamarátov, s ktorými sa môžu podeliť o svoje úspechy.

Deti v skupinách sú rozdelené podľa zdatnosti na začiatočníkov a pokročilých.