KINDER SKI SCHULE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Skischule ist offen für alle Kinder, die Skifahren lernen möchten. Für die Kleinsten bieten wir eine breite Palette an Aktivitäten, die in einem maßgeschneiderten Programm für Kinder enthalten sind.

Der Unterricht erfolgt mittels einer Spaß- und Spieltechnik, die auf die jüngsten Schüler abgestimmt ist. Wir wählen unsere Skilehrer sorgfältig aus, diese arbeiten gerne mit Kindern. Die Skilehrer verkleiden sich als Märchenfiguren und legen großen Wert auf die Sicherheit der Kinder.

PRIVATUNTERRICHT

Während des Privatunterrichts unterrichtet der Skilehrer nur ein Kind. Der Skilehrer erstellt für jedes Kind einen individuellen Plan, berücksichtigt seine Fähigkeiten und verfolgt sorgfältig seine Fortschritte.

Dies ist die beste Art, einem Kind das Skifahren beizubringen. Sie können jeden Skilehrer auswählen.

GRUPPENUNTERRICHT

Der Gruppenunterricht ist für eine Gruppe von mindestens vier Kindern vorgesehen.

Gruppenunterricht ist unterhaltsamer und Kinder können neue Freunde finden und ihre Erfolge untereinander teilen.

Kinder werden nach ihren Fähigkeiten als Anfänger und Fortgeschrittene in Gruppen eingeteilt.

Základné informácie

Lyžiarska škôlka je otvorená pre všetky deti, ktoré sa chcú naučiť lyžovať. Deťom sú prispôsobené aj všetky súčasti výučby, ktorú tvoria špeciálne detské programy.

Učíme hravou a zábavnou formou a technikou, ktorá je vhodná pre najmenších. Starostlivo vyberáme inštruktorov, ktorí majú výborný vzťah k deťom. Tí učia deti v kostýmoch rôznych rozprávkových postavičiek, pričom kladú mimoriadny dôraz na bezpečnosť vašich ratolestí.

Privátne lekcie

Počas privátnych lekcií učí inštruktor lyžovať vždy iba jedno dieťa. Dieťaťu vytvorí individuálny plán, ktorý závisí od zručností dieťaťa, a môže dôkladne sledovať jeho pokrok.

Tento druh lekcií predstavuje najefektívnejší spôsob, ako naučiť vaše dieťa lyžovať. Inštruktora svojho dieťaťa navyše môžete vybrať vy sami.

Skupinové lekcie

Ako už napovedá názov, tieto lekcie sú určené pre skupiny detí. V každej skupine sú najmenej štyri deti.

Učenie sa v skupine prináša deťom viac zábavy a možnosť nájsť si nových kamarátov, s ktorými sa môžu podeliť o svoje úspechy.

Deti v skupinách sú rozdelené podľa zdatnosti na začiatočníkov a pokročilých.