SKISCHULE

Privatunterricht

Bei Privatunterricht gibt es nur einen Schüler pro Lehrer. Ein solcher Unterricht hat viele Vorteile.

Der Kunde entscheidet, wann er seine Fähigkeiten verbessern möchte, und legt den Unterricht seinen Bedürfnissen entsprechend fest.

Der Skilehrer konzentriert sich nur auf einen Kunden, kann daher seine Fortschritte und Defizite besser einschätzen und sofort reagieren und die notwendigen Schritte zur Korrektur einleiten. Der Skilehrer geht auf jeden Kunden individuell ein, was ein schnelleres und effizienteres Lernen gewährleistet.

Der Kunde kann ausserdem seinen Skilehrer selbst auswählen.

GRUPPENUNTERRICHT

Die Mindestanzahl von Teilnehmern in einer Gruppe beträgt vier Personen.

Diese Form des Unterrichts ist ideal für Teambuilding-Übungen oder für eine Gruppe von Studenten. Der Vorteil ist, dass die Teilnehmer nicht nur vom Skilehrer, sondern auch von anderen Gruppenmitgliedern lernen, da sie bereits daran gewöhnt sind, in einem Team zusammenzuarbeiten.

Ein weiterer Vorteil einer Gruppenstunde ist die Möglichkeit, neue Freunde zu kennenlernen und natürlich einen attraktiveren Preis zu bekommen.

Carving

Möchten Sie etwas Neues ausprobieren? Möchten Sie die Freiheit genießen? Versuchen Sie das Carving.

Dies ist eine Art von Skifahren auf kürzeren Skiern mit abgerundeten Kanten. Die gekrümmten Skikanten brachten wesentliche Neuerungen und erheblich vereinfachte Kurvenfahrten (die sogenannte geschnitzte Kurve). Solche Kurven hängen von der Form des Skis ab, sind jedoch im Allgemeinen effizienter und geschmeidiger. Der Skifahrer verliert nicht an Geschwindigkeit und kann sofort eine weitere Kurve starten.

Gönnen Sie sich auch das Gefühl von Freiheit und Spontanität beim Skifahren!

Privátne lekcie

Pri privátnych lekciách pracuje inštruktor vždy iba s jedným klientom. Tento druh lekcií prináša množstvo výhod.Klient môže presne určiť, kedy chce zdokonaľovať svoje lyžiarske zručnosti, a prispôsobiť výučbu svojmu harmonogramu.

Keďže sa pozornosť inštruktora sústredí iba na jednu osobu, môže sledovať pokrok a nedostatky klienta a ihneď mu poradiť a pomôcť napredovať. Inštruktor môže zvoliť individuálny prístup, vďaka čomu je zvládnutie lyžiarskej techniky rýchlejšie a efektívnejšie.

Klient si navyše môže sám vybrať, kto bude jeho inštruktorom.

Skupinové lekcie

Pri skupinových lekciách inštruktor učí skupinu osôb, pričom každá skupina musí mať najmenej štyroch členov.

Tento druh výučby je ideálny napríklad pri teambuildingu alebo vzdelávaní študentov. Výhodou je, že členovia skupiny sa môžu učiť nielen od inštruktora, ale aj od seba navzájom – často sú totiž zvyknutí učiť sa od iných členov tímu, nie od učiteľa.

Medzi ďalšie výhody, ktoré prináša skupinová výučba, patrí možnosť vytvárať nové priateľstvá a v neposlednom rade aj výhodnejšia cena.

Carving

Chcete vyskúšať niečo nové? Chcete zažiť voľnosť pohybu? Potom vyskúšajte carving.

Ide o druh zjazdového lyžovania na kratších lyžiach, ktoré sú uprostred vykrojené. Práve vykrojenie lyží prinieslo významnú inováciu a zjednodušilo zatáčanie, pri ktorom lyžiar vytvára tzv. carvingový oblúk. Tento oblúk je rezaný, nedochádza pri ňom takmer vôbec k šmyku a závisí od polomeru vykrojenia lyží. Lyžiar pri ňom nespomaľuje a po oblúku nasleduje ďalší oblúk.

Zažite aj vy jedinečný pocit nespútanosti, rozmanitosti a radosti z jazdy!