Lyžiarska škola

Privátne lekcie

Pri privátnych lekciách pracuje inštruktor vždy iba s jedným klientom. Tento druh lekcií prináša množstvo výhod.

Klient môže presne určiť, kedy chce zdokonaľovať svoje lyžiarske zručnosti, a prispôsobiť výučbu svojmu harmonogramu.

Keďže sa pozornosť inštruktora sústredí iba na jednu osobu, môže sledovať pokrok a nedostatky klienta a ihneď mu poradiť a pomôcť napredovať. Inštruktor môže zvoliť individuálny prístup, vďaka čomu je zvládnutie lyžiarskej techniky rýchlejšie a efektívnejšie.

Klient si navyše môže sám vybrať, kto bude jeho inštruktorom.

Skupinové lekcie

Pri skupinových lekciách inštruktor učí skupinu osôb, pričom každá skupina musí mať najmenej štyroch členov.

Tento druh výučby je ideálny napríklad pri teambuildingu alebo vzdelávaní študentov. Výhodou je, že členovia skupiny sa môžu učiť nielen od inštruktora, ale aj od seba navzájom – často sú totiž zvyknutí učiť sa od iných členov tímu, nie od učiteľa.

Medzi ďalšie výhody, ktoré prináša skupinová výučba, patrí možnosť vytvárať nové priateľstvá a v neposlednom rade aj výhodnejšia cena.

Carving

Chcete vyskúšať niečo nové? Chcete zažiť voľnosť pohybu? Potom vyskúšajte carving.

Ide o druh zjazdového lyžovania na kratších lyžiach, ktoré sú uprostred vykrojené. Práve vykrojenie lyží prinieslo významnú inováciu a zjednodušilo zatáčanie, pri ktorom lyžiar vytvára tzv. carvingový oblúk. Tento oblúk je rezaný, nedochádza pri ňom takmer vôbec k šmyku a závisí od polomeru vykrojenia lyží. Lyžiar pri ňom nespomaľuje a po oblúku nasleduje ďalší oblúk.

Zažite aj vy jedinečný pocit nespútanosti, rozmanitosti a radosti z jazdy!

Privátne lekcie

Pri privátnych lekciách pracuje inštruktor vždy iba s jedným klientom. Tento druh lekcií prináša množstvo výhod.Klient môže presne určiť, kedy chce zdokonaľovať svoje lyžiarske zručnosti, a prispôsobiť výučbu svojmu harmonogramu.

Keďže sa pozornosť inštruktora sústredí iba na jednu osobu, môže sledovať pokrok a nedostatky klienta a ihneď mu poradiť a pomôcť napredovať. Inštruktor môže zvoliť individuálny prístup, vďaka čomu je zvládnutie lyžiarskej techniky rýchlejšie a efektívnejšie.

Klient si navyše môže sám vybrať, kto bude jeho inštruktorom.

Skupinové lekcie

Pri skupinových lekciách inštruktor učí skupinu osôb, pričom každá skupina musí mať najmenej štyroch členov.

Tento druh výučby je ideálny napríklad pri teambuildingu alebo vzdelávaní študentov. Výhodou je, že členovia skupiny sa môžu učiť nielen od inštruktora, ale aj od seba navzájom – často sú totiž zvyknutí učiť sa od iných členov tímu, nie od učiteľa.

Medzi ďalšie výhody, ktoré prináša skupinová výučba, patrí možnosť vytvárať nové priateľstvá a v neposlednom rade aj výhodnejšia cena.

Carving

Chcete vyskúšať niečo nové? Chcete zažiť voľnosť pohybu? Potom vyskúšajte carving.

Ide o druh zjazdového lyžovania na kratších lyžiach, ktoré sú uprostred vykrojené. Práve vykrojenie lyží prinieslo významnú inováciu a zjednodušilo zatáčanie, pri ktorom lyžiar vytvára tzv. carvingový oblúk. Tento oblúk je rezaný, nedochádza pri ňom takmer vôbec k šmyku a závisí od polomeru vykrojenia lyží. Lyžiar pri ňom nespomaľuje a po oblúku nasleduje ďalší oblúk.

Zažite aj vy jedinečný pocit nespútanosti, rozmanitosti a radosti z jazdy!